Individuální logopedická intervence

Probíhá v mateřských školkách, individuálně v SPC na základě žádosti.

Realizuje se ve 3 úrovních

  • Logopedická diagnostika
  • Logopedická intervence
  • Logopedická prevence