Vyšetření

K vyšetření je nutné se předem objednat (telefonicky, emailem nebo osobně). Objednací lhůta může být dlouhá až tři měsíce.

Standartní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Zákonný zástupce nebo zletilý žák je předem informován o všech podstatných náležitostech poskytované služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech a o všech předvídatelných rizicích a dopadech, které mohou vyplynout z jejího poskytování i možných následků toho, pokud poradenská služba nebude poskytnuta.

Pro potřeby speciálně pedagogického vyšetření je doporučeno vzít s sebou:

  • své psací potřeby
  • sešity ze školy, žákovskou knížku
  • všechny zprávy od odborných lékařů, které klient navštěvuje nebo navštěvoval (např. zpráva z neurologie, psychiatrie, očního oddělení, ORL atd.).
  • pokud klient v minulosti absolvoval vyšetření v jiném školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna – PPP nebo jiné Speciálně pedagogické centrum – SPC), je nutné s sebou donést poslední zprávu z tohoto zařízení

K vyšetření je třeba přijít se zákonným zástupcem, zletilý klient může přijít sám. Komplexní vyšetření trvá cca 2 – 3 hodiny, proto je vhodné přinést klientovi sebou pití a svačinu.

K vyšetření je vhodné donést i přezůvky, aby Vaše děti nebyly bosy.