(+420) 777 363 432 spc@spc-chomutov.cz

Poradenství pro děti.

Zajistíme žákům a studentům se zdravotním postižením
odbornou péči, která jim pomůže do života.

Aktuální informace:

Od 18.11.2020 se budou na všech pracovištích SPC vykonávat pouze vyšetření, ambulantní logopedické a speciálně pedagogické intervence.

Návštěvy pracovníků v MŠ a ZŠ v rámci zajištění logopedické péče jsou prozatím pozastaveny.

Těší se na vás pracovnice SPC.

Ke stažení – Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020

Všichni pracovníci SPC jsou tu stále pro vás. Na všech pracovištích pracujeme v omezeném režimu (telefonní, mailová komunikace).

Podle potřeb nás prosím kontaktujte.

Budeme se snažit vyřešit vaše požadavky – zejména v případě posouzení školní zralosti a v případě ukončení platnosti Doporučení pro školská zařízení.

Vše řešíme operativně, v nejlepším zájmu klientů a jejich rodin v podmínkách nouzového stavu.

 

V případě zrušených plánovaných vyšetření vás budeme včas informovat o novém termínu.

 

Velmi si vážíme vaši spolupráce

Pracovníci SPC Měcholupy, Chomutov, Most

Speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“) při Logopedické základní škole Měcholupy zahájilo svou činnost 1. 9. 2000. SPC je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům se zdravotním postižením, jejich rodičům – zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Standartní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, na základě žádosti žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků, škol nebo školských zařízení.
SPC zajišťuje odbornou péči dětem mimo vlastní školní zařízení (výjezdy, depistáže, docházku na reedukaci, integraci, péči o integrované žáky, odborná vyšetření, konzultace rodičů, odbornou péči o pedagogické pracovníky v oblasti logopedie, psychopedie, surdopedie a psychologie).
Náš pracovní tým se skládá ze tří speciálních pedagogů, jednoho psychologa a jedné sociální pracovnice. Naši pracovníci jsou terénními pracovníky, jejich pracovní doba je tedy flexibilní.
Kdo jsou naši klienti:

  • děti předškolního věku (cca 3 – 6 let)
  • děti a žáci školního věku (6 – 15 let)
  • žáci středních škol

     Poskytované služby