Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická)

Poradenské zařízení zajišťuje vstupní (komplexní) vyšetření, podílejí se na ni psycholog a speciální pedagog.