Konzultace a řešení výukových obtíží

Konzultaci poskytujeme pedagogům a zákonným zástupcům.