Konzultace s pedagogy

  • Pravidelné konzultace pro vyhodnocení podpůrných opatření (1 x ročně)
  • Konzultace po předchozí domluvě s pedagogem
  • Organizuje vzdělávání a osvětovou činnost.