Podpora rodin klientů – konzultace s rodiči

  • Konzultaci se zákonnými zástupci poskytujeme po vyšetření.
  • Podporu poskytujeme logopedickou intervencí.
  • Podpora zákonným zástupcům a pedagogům formou přednášek v MŠ.
  • Zapůjčování odborné literatury a logopedických pomůcek.
  • Pomoc při výběru vhodných hraček a stimulačních pomůcek.
  • Zprostředkování kontaktu s odborníky (možnost zajištění odborné péče)
  • Informační služby, přehled institucí poskytující pomoc a podporu zdravotně postiženým.