Speciálně pedagogické vyšetření

  • Speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.
  • Individuální speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.
  • Individuální speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.

 

Individuální speciálně pedagogická diagnostika jako odklad

  • Pro inkluzi žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace.
  • Pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy.
  • Individuální speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad pro pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu.
  • Individuální úprava podmínek přijímacího řízení.
  • Individuální úprava podmínek k maturitní zkoušce.