Surdopedická diagnostika a terapie

Pro děti

 • Logopedická péče a reedukace sluchu v SPC
 • Zajištění logopedické páče v místě bydliště
 • Zapůjčení učebnic pro sluchově postižené,
 • Krátkodobé diagnostické pobyty ve speciální škole pro sluchově postižené, pro posouzení vědomostí dítěte

 

Pro rodiče

 • Informace o vzdělávání sluchově postižených dětí
 • Profesionální poradenství při výběru dalšího vzdělávání
 • Informace o kompenzačních pomůckách
 • Zapůjčení odborné literatury
 • Kontakt na odborná foniatrická pracoviště, další SPC a organizace sluchově postižených
 • Zabezpečení výuky znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí

 

Pro školy

 • Vypracování doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáků.
 • Informace o možnostech inkluze podle stupně sluchové vady
 • Informace o pomůckách a podmínkách pro vzdělávání sluchově postižených žáků

 

Pro učitele

 • Metodické vedení
 • Informace o sluchovém postižení a jeho dopadech na podmínky a výsledky vzdělávání
 • Doporučení rozsahu individuální péče
 • Pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího programu
 • Informace o pomůckách
 • Zapůjčení odborné literatury