Zpracování odborných posudků a podkladů pro účely vzdělávání

  • Poradenské zařízení po vyšetření klienta vypracovává zprávu a doporučení pro zákonného zástupce a doporučení pro školské zařízení.
  • Zpráva obsahuje závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka.
  • Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu.
  • Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné, tato doba z pravidla nepřesáhne 2 roky.